• Double i tripl testovi

  Double i tripl testovi

  Double test i tripl test predstavljaju opcione neinvazivne procedure u trudnoći, koje podrazumijevaju statistički preračun rizika na hromozomske abnormalnosti kombinujući izmjerene koncentracije markera u krvi buduće majke sa ultrazvučnim parametrima.

  PRVI TRIMESTAR

  DOUBLE TEST- se izvodi bez ikakvog rizika po majku i bebu. Kombinacijom mjerenja biohemijskih markera BhCG i PAPPA-a u krvi majke sa ultrazvučnim markerima kao što su debljina vratnog nabora i vizualizacija nosne kosti dobijaju se preračunati rizici na Daunov i Edvardsov sindrom. Test se izvodi u periodu između 10+0 i 13+6 nedelja trudnoće.

  TRIPL TEST- je neinvazivni screening test drugog tromjesečja u kome se na osnovu nivoa 3 biohemijska markera majčinske krvi (AFP,HCG i estriola) preračunavaju rizici na Daunov sindrom, preeklampsiju,trizomiju 18 i defekte neuralne tube. Test se izvodi u periodu između 15-22 NG trudnoće,pri čemu se kao najoptimalniji period preporučuje interval između 15-18 nedelje trudnoće.

  Leave a reply →

Photostream